Historia Koła

Historia Koła Łowieckiego BÓR  Początki naszego koła sięgają 1946 roku kiedy to powstaje pierwsze zrzeszenie polskich myśliwych w Szczecinie pod nazwą -„Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie”,  a jako godło przyjmuje sylwetkę jelenia byka w skoku. Było to pierwsze zorganizowane i zalegalizowane koło łowieckie na terenach Pomorza Zachodniego, po przyłączeniu tych prastarych, piastowskich ziem do macierzy.
Założycielami jego było 16 przedwojennych myśliwych, rekrutujących się z różnych regionów kraju: z wileńszczyzny, zza Buga, centralnych i południowych województw Polski. Byli to pionierzy na tych terenach, budujący w ciężkich warunkach powojennych zniszczeń polskie życie gospodarcze i kulturalne.
Do pierwszego zarządu Towarzystwa weszli najaktywniejsi myśliwi, właściwie założyciele przyszłego Koła Łowieckiego „BÓR”. Byli to koledzy:
– Wojciech Drewniak – przewodniczący
– Janusz Zbąski – łowczy
– Michał Banachowicz – sekretarz
– Zbigniew Grossé – skarbni
Pozostali członkowie założyciele to koledzy: Teodor Bachmiński, Edmund Borowiak, Jerzy Czerkas-Chodosowski,  Stefan Kalbarczyk, Edmund Kubicki, Jan Kwiatkowski, Bolesław Łaskawiec, Alfred Mojzych, Lucjan Gulczyński, Czesław Turzański.      Pierwszą siedzibą Szczecińskiego Towarzystwa Łowieckiego było prywatne mieszkanie kolegi Michała Banachowicza. Towarzystwo dzierżawiło wtedy tereny łowieckie od gmin w: Małkocinie, Krzemlinie, Żabowie, Wojtaszycach, Witnicy i innych.
W pierwszych latach obszar dzierżawionych terenów wynosił 39 900 ha. Wydzierżawiono dalsze tak, że w roku 1950 ich areał wzrósł do 58 000 ha. Były to obwody polne z małymi kompleksami lasów, których powierzchnie nie przekraczały 200 ha, ze znaczną ilością zwierzyny drobnej jak: zające, ptactwo wodne, kuropatwy natomiast z mniejszą ilością zwierzyny grubej. W dniu 29 października 1952 roku Rada Ministrów wydała Dekret o Prawie Łowieckim. Dokument ten określał łowiectwo jako: „planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymogami ochrony przyrody”. Odtąd zwierzyna w stanie wolnym stała się własnością państwa. Zgodnie z dekretem cały kraj został podzielony na obwody łowieckie wydzierżawiane kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat. Przez utworzenie obwodów łowieckich zniesiono tradycyjne powiązania prawa polowania z własnością gruntów. Polowania odbywać się mogły tylko na obwodach łowieckich, a uprawiać je mieli prawo wyłącznie członkowie PZŁ, mający pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej. PZŁ otrzymał osobowość prawną. Na mocy wyżej wymienionego dekretu „Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie” przemianowane zostało na Koło Łowieckie Nr 1 w Szczecinie. Podział kraju na obwody łowieckie i dziesięcioletni okres dzierżawy umożliwiły prowadzenie racjonalnej, długofalowej gospodarki łowieckiej. Koło wydzierżawiło wówczas trzy obwody: nr 104 -Żabów, nr 112, później 127 – Krzemlin i nr 57 później 76. W 1958 roku obwód nr 104 zamieniony został na obwód 130 Barlinek, a następnie w 1959 roku na obwód 71 później 86 Nowe Warpno.
W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana numeracji obwodów i tak: obwód nr 76 Rożnowo otrzymał nr 161, obwód nr 86 Nowe Warpno otrzymał nr 117, a obwód nr 127 Krzemlin zmieniono na 263. Statut PZŁ zatwierdzony przez Ministra Leśnictwa i ED obowiązujący od 1 maja 1953r. wprowadził istotne zmiany dotyczące kół łowieckich. otrzymały one osobowość prawną i stały się członkami zrzeszenia. Innowacją było też zarządzenie, że minimum 25% członków koła musi zamieszkiwać w dzierżawionym obwodzie.
Koło nasze na przestrzeni lat szybko zwiększało stan osobowy:
– w 1960 roku w Kole polowało 13 osób;
– w 1986 roku w 40 roku istnienia koła -86 osób,
–  w 1996 roku, w 50-lecie istnienia Koła, stan członków wynosił 91 osób,

– w 2006 roku na 60 -lecie Koła stan ogółem 109 osób.
Zatem nastąpił dziewięciokrotny wzrost ilości członków w stosunku do roku 1960.

W związku z powyższym 24 lutego 2008 roku nastąpiło bardzo ważne wydarzenie w historii Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. W tym dniu Walne Zgromadzenie Członków Koła zadecydowało o podziale Koła. Na bazie Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” powstało nowe Koło – „Bór” Przemocze, do którego przeszło 29 myśliwych i od tego dnia Koło to gospodaruje w obwodzie 161.

Tak wiec od roku 2008 Koło Łowieckie „Bór” w Przemoczu dzierżawi  obwód 161 i aktualnie poluje w nim 30 myśliwych.

Powierzchnia obwodu 8363 ha,  w tym  powierzchnia  gruntów leśnych 1408 ha

Plany łowieckie

Jelenie –  46

Sarny 100

Dziki 260

Próby introdukcji zwierzyny drobnej nie przyniosły efektu.

Karma to około 60 ton, Kwota wypłaconych odszkodowań to około 100 tys.

I w taki oto sposób dotarliśmy do 19 stycznia 2013 roku.

Sławomir Dudziak

Źródło: http://www.bor.szczecin.pl/strona/index.php?H=4

 

Lista Członków Założycieli KŁ. BÓR w Szczecinie,

deklarujących dobrowolnie chęć przejścia do nowo powstałego KŁ „BÓR” w Przemoczu na obw. 161.

Antoni Dudziak Grzegorz Mełech Sławomir Dudziak Dariusz Ciechalski Krzysztof Zachoszcz
Bogdan Sobczak Justyna Sobczak Edward Sobczak Józef Zachoszcz Zdzisław Zachoszcz
Marcin Wroński Krzysztof Wroński Julian Wasilewski Janusz Herba Sylwester Sobczak
Ryszard Sawicki Stanisław Smerdka Marek Baryga Marian Bargiel Stanisław Bil
Józef Jurek Ryszard Rabajczyk Henryk Piekarski Bronisław Zachoszcz Eugeniusz Świnionoga
Ksawery Nyks Krzysztof Wróbel Ireneusz Borowiak

Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
Google MapsZnajdź drogę

Komentarze są wyłączone.